Eteriska oljor

Växternas ande och själ

Aromatiska växter producerar doftande essenser i sekretoriska celler. De gör det med hjälp av näringsämnen från jord och vatten samt ljus och värme från solen. Hos många aromatiska växter ligger de sekretoriska cellerna nära ytan, placerade i blommor och blad som gör att de frigör doften i luften. Skönheten och magin hos dessa essenser brukar kallas för aromatiskt hjärta, livskraft eller energi och ibland för växtens ande eller själ.

När aromatiska växter destilleras (vanligen med hjälp av ånga) genomgår essenserna subtila kemiska förändringar och förvandlas till eteriska oljor. De är mycket koncentrerade och starka och därför späds de oftast ut med en basolja.

Hur verkar eteriska oljor?

Eteriska oljor är lättflyktiga oljor, vilket innebär att de avdunstar så snart de kommer i kontakt med luft. Så oavsett vilket sätt man använder eteriska oljor så kommer man alltid andas in en del av den.

I lungorna

När vi andas in luft under en aromamassage, från diffuser, bad eller annat sätt, så andas vi även in partiklar av de eteriska oljorna. Denna blandning av luft och eteriska oljor färdas längs luftstrupen och vidare ner i lungorna. Inne i lungorna finns pyttesmå ballongformade luftsäckar som kallas lungblåsor, eller alveoler. Runt dom löper mycket små blodkärl som transporterar gaser. Det innebär att slaggprodukter byts mot syre och partiklar från eterisk olja.

På huden

Under till exempel en aromamassage täcks huden med en basolja som är blandad med eterisk olja. Eftersom huden är halvgenomtränglig, och kan absorbera och utsöndra vissa substanser med liten molekylär struktur, dras oljorna in i kroppen genom huden.

I kroppen

När partiklarna från den eteriska oljan väl tagit sig in i kroppen cirkulerar de runt i blodomloppet och förs till olika organ i kroppen. De flesta eteriska oljor från rosor kan till exempel stötta livmodern. Inne i kroppen tar sig rosenoljepartiklarna fram till livmodern och kan ha en avgörande effekt på den.

För sinnet

Eteriska oljor har även starka mentala, emotionella och psykologiska effekter. Till exempel kan lavendel upplevas lugnande, bergamott sinnesuppiggande och pepparmint uppiggande. Eteriska oljor är levande och dynamiska ting snarare än livlösa substanser. Det beror på att de innehåller den aktiva livskraften hos de växter de hämtats från. Växter och människor är alla naturens barn och hämtar näring ur samma livskraft. Den fina och spröda komplexiteten hos eteriska oljor kan inte kopieras syntetiskt med icke-organiska kemikalier. Det är därför eteriska oljor påverkar vårt humör och våra känslor medan syntetiska parfymer inte gör det.

Naturliga och syntetiska oljor

Många av de kemiska föreningar som finns i eteriska oljor går att framställa på syntetisk väg. Syntetiska produkter bearbetas och processas och kan vara skadliga för våra hälsa och miljö. EU har förbjudit ungefär 1300 ingredienser men okunskap och ofullständiga regelverk gör att det finns fortfarande produkter med skadliga ingredienser. Dessa ofullständiga regelverk gör också att att företag kan påstå att deras olja är 100% ren och/eller inte utspädda med vatten.

Naturliga eteriska oljor innehåller stor mängd växtmolekyler medan syntetiska endast innehåller kemiskt framställda doftämnen. De syntetiska oljorna blandas dessutom med petroleumbaserade lösningsmedel, utfyllnadsmedel och kemiska doftförstärkare vilket är skadligt för vår hälsa. Dessa utfyllnadsämnen behöver inte skrivas ut på innehållsförteckningen utan går under samlingsbenämningen parfym. 

Det bästa för dina hälsa och vår miljö är därför att välja rena eteriska oljor som inte innehåller något annat än växtens naturliga ämnen. Vi litar på Young Livings produkter och de har dessutom en seed to seal stämpel som säkerställer att varje enskild process från att plocka frön till att förbereda jorden, till skörd och till destillation görs enligt standard för styrka och terapeutisk kvalitet.